aus Partitur 'Vier Figuren'

Miroirs

Miroirs (2000) na mezzosopran i zespół instrumentalny Bettiny Skrzypczak to nowy. bardzo wyrazisty głos muzyki polskiej. Kompozytorka (...) zdecydowanie i konsekwentnie odcina się od jakiegokolwiek postmodernizmu. Ukształtowana przez polską szkołę lat sześćdziesiątych zdaje się przeczyć opiniom o nieznośnej lekkości polskiej awangardy, która przeszła przez naszą kulturę muzyczną szybko i powierzchownie. nie przeorała naszej świadomości.
Bettina Skrzypczak całą swą twórczością poszukuje "nowego", ale nie dla samej pogoni za nowym, lecz by wnikliwie zrozumieć nasz czas. Cykl pieśni Miroirs udowadnia, że dawno już. z honorami pochowany modernizm nadal w polskiej muzyce jest obecny. To muzyka (...) idąca za głębokim. metaforycznym słowem. Albo inaczej: emocje i symbolika słów prowadzą dźwięki i ich brzmieniowe. fakturalne kształty.

Ewa Szczecinska in der polnischen Musikzeitschrift Ruch Muzyczny Nr. 22, 2. November 2003 (nach der Aufführung von Miroirs beim Warschauer Herbst am 23.9.2003)

zurück/back