aus Partitur 'Vier Figuren'

Scène II

Scena dialogu na estradzie; czyż jest coś bardziej ekscytującego? Sytuacja budząca oczekiwania, wymagająca koncentracji, ale również i współodczuwania.
Już po raz drugi, sięgam do tej tematyki, nawiązując do napisanej w 2001 dla Noemi Schindler i Christopha Roy Scène I. Zafascynowana  obsadą i tkwiącym w niej potencjale dramaturgicznym, podejmuję zapoczątkowany przed laty wątek, by szukać nowych form muzycznego wyrazu, sytuacji, gestów.
Pauzy retoryczne, pochody glissandowe i mikrointerwalika slużą spotęgowaniu napięcia  tkwiącego w tym muzycznym dialogu, który w swej fazie końcowej przechodzi w cichą refleksję.
Utwór powstał na zamówienie zespołu Ensemble Leminiscate.

Bettina Skrzypczak

back